• 2014-'15: Rotary Club Hasselt-Herckenrode bestaat 40 jaar

    2014-'15: Rotary Club Hasselt-Herckenrode bestaat 40 jaar

  • End Polio Now

    End Polio Now

Welkom

Welkom op de website van Rotary Club Hasselt-Herckenrode. 

Onze club werd opgericht in 1973, en telt 62 actieve leden. Wij vergaderen tweemaal per maand met de leden.

Rotary is een internationale organisatie waar kameraadschap en dienstbetoon centraal staan. Rotary brengt mensen samen met verschillende beroepen om allerlei onderwerpen te bespreken en om humanitaire initiatieven te ontwikkelen in de lokale en internationale gemeenschap. Wij maken geen onderscheid tussen geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit of filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging.

Het doel van de serviceclub Rotary is altijd al geweest, zoals de naam het zegt, anderen ten dienste te staan en mensen in nood de hand te reiken. Dit jaar wordt daar nog meer de nadruk opgelegd door onze internationale President van Rotary, Shekhar Mehta, die de leden aanspoort om allen meer betrokken te zijn in serviceprojecten.

Hij stelt terecht dat zorgen voor anderen en anderen dienen, de mooiste manier is om te leven, omdat het niet alleen het leven van anderen, maar ook ons eigen leven verandert.

Dit willen wij ook in onze club realiseren door in vriendschap en teamverband naar projecten toe te werken, zowel in onze directe omgeving, maar ook naar internationale projecten toe.

Hopelijk krijg je op onze site een mooi beeld van waar het bij ons en bij Rotary om draait:

SERVE TO CHANGE LIVES
Internationaal Rotary thema voor 2021-22

Carl Dierickx, voorzitter 2021-22

 

Historiek

Rotaryclub Hasselt-Herckenrode kreeg als tweede rotaryclub van Hasselt haar keure uitgereikt op 23 maart 1974, dit is één jaar na de stichtingsvergadering. Vandaag telt de club 62 leden.  De vergaderingen vinden plaats in het clublokaal De Schuur, Vliegstraat 89 te Alken.

 

Vergaderingen 
1ste maandag te 19u30: vergadering met avondmaal en voordracht in 'De Schuur'.
3de maandag te 19u30: vergadering met avondmaal en voordracht in 'De Schuur'
4de maandag te 19u30: bestuurs- en/of commissievergadering.
indien een 5de maandag te 19u30: ladies night met aangepast programma.

 

Zusterclub

Rotary Club Sittard (NL)

  
 

 

Agenda / Eerstvolgende activiteiten

Onze partners