Charity

Tandem

Tandem biedt opvang voor mensen met een mentale handicap, met oog op begeleiding in hun ontplooiing naar zelfstandigheid en integratie in de samenleving.  Tandem richt zich tot personen van 18 jaar en ouder: met een matig tot ernstig mentale handicap; die gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn van derden in de uitoefening van activiteiten van het dagelijks leven; die niet geschikt zijn tot het verrichten van productieve arbeid in een beschermd arbeidsmilieu, maar wel bekwaam zijn tot het verrichten van niet arbeidsgerichte bezigheden onder begeleiding in groepsverband; die in hun familiaal milieu kunnen opgevangen worden of in het tehuis niet-werkenden (al of niet met hulp van andere instanties, thuiszorg, mantelzorg, crisisopvang); die voor het dagcentrum woonachtig zijn in Diepenbeek of aangrenzende gemeenten.  Deze personen kunnen bijkomende stoornissen of handicaps vertonen van sensoriële, fysieke of karakteriële aard.

Rotaryclub Hasselt-Herckenrode schonk de opbrengst van het Golftornooi in 2012 aan Tandem vzw. In 2013 werd er een sporttoestel gefinancierd.

Projectbezieler: Jean-Luc Coolens

Tandem vzw
Onze-Lieve-Vrouwstraat 18
3590 DIEPENBEEK

T 011 299870
www.tandemvzw.be

Internationale Actie: Gift of Life

Eén van de internationale projecten die Rotary Club Hasselt-Herckenrode steunt, is het Gift of Life project van de Rotary Club van Shanghai (PRC). Dit project maakt het mogelijk dat kinderen van arme boeren en andere arme mensen van het platteland, die met een hartafwijking geboren zijn, een openhartoperatie kunnen ondergaan in een daarvoor uitgerust ziekenhuis in Shanghai. De kosten van deze ingreep worden betaald door het Gift of Life fonds van de Rotary Club Shanghai. Een operatie kost al gauw USD 3.000 en dit is onbetaalbaar voor mensen die minder dan USD 100 per maand verdienen. Het fonds beschikt over gelden uit opbrengsten van lokale activiteiten, dotaties van diverse Rotary Clubs uit de wereld en door een groot “matching grant project" met diverse clubs in Europa en de US. Rotary Club Hasselt-Herckenrode heeft tot nu toe bijgedragen voor 5 openhartoperaties en heeft tevens meegedaan aan de “matching grant”. Nieuw is dat de naam van de geopereerde kinderen, waarvoor een club bijgedragen heeft, aan de club wordt meegedeeld en dat men een dankbewijs ontvangt met foto (zie links onderaan Gou Yong Xiang en Yang Wei). Er bestaat ook een plan om de kinderen verder te volgen in hun levensloop. Voor verdere informatie over het GoL-project kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van Internationale Actie.

lees: Gou Yong Xiang 
lees: Yang Wei 

Assjette

Rotary Club Hasselt-Herckenrode schenkt opbrengst Golftornooi 2015 aan Assjette

Assjette vzw zorgt voor tewerkstelling en begeleiding van mensen met autisme met een normale begaafdheid met een mogelijke doorstroom naar het normaal economisch circuit. Met ondersteuning en advies op maat wil Assjette vzw de overgang van school, werken (binnen sociaal veilige omgeving) naar het NEC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en de competenties van de mensen met autisme.

Assjette staat voor Autisme Spectrum Stoornis Jobs ETTE (met deze toevoeging herinnert de naam aan assiette = bord, omdat voeding en catering in beeld komt als onderdeel van de atelierwerking).

Assjette maakt werk

– van mensen met autisme
– van werk voor mensen met autisme
– van werk van mensen met autisme

ASSJETTE VZW
Toekomststraat 32
3500 HASSELT
www.assjette.be
T 011 919917

DOWNLOAD BROCHURE


 

KIDS

KIDS begeleidt mentaal geretardeerde kinderen in autisme spectrum (60%) en kinderen met gehoorsstoornissen (40%).   In 2013 is winst van golftornooi aan KIDS geschonken.  Hiermee is in 2014 inrichting Bibliotheek gefinancieerd.  Rotaryclub Hasselt-Herckenorde was aanwezig bij opening op 13 oktober 2014.

Projectbezieler: Frank Micholt

KIDS vzw
Borggravevijversstraat 9
3500 HASSELT

T 011 222593 

www.kids.be

Volkstehuis

Vooraan rechts aan de Kanaalkom ligt het Volkstehuis Maagd der Armen, in 1950 door weldoeners opgericht voor mensen met alcoholproblemen. De drijvende kracht was professor E.H. Benedict Paesmans, een priester-leraar van het Sint-Jozefscollege te Hasselt. Vandaag biedt het Volkstehuis onderdak aan volwassen mannen zonder verblijfplaats, aan verenigingen met beperkte mogelijkheden, sociaal restaurant, Katholieke Hogeschool Limburg, en is er een mooie feestzaal met podium ter beschikking.

Projectbezielers: Kristof Vanhove en Koen Stas

Het Volkstehuis
Kempische Kaai 11
3500 HASSELT
T 011 212093

www.volkstehuis.be

Tevona

Tevona ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking en biedt een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschaligheid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke troeven.  De initiatieven van Tevona situeren zich in meerdere gemeentes in Midden- en Zuidoost-Limburg.  De centrale diensten zijn gehuisvest in Hasselt. Directie, stafdiensten en administratie bieden ondersteuning en een dienstverlenende omkadering aan de diverse initiatieven.

In 2015 schonk Rotaryclub Hasselt-Herckenrode  een corenhemelbed.  Op 21 september 2015 bracht de club een onvergetelijk bezoek aan Tevona waar we werden opgeluisterd door het huisorkest en waar we genoten van een uitstekende maaltijd! Bedankt lieve mensen van Tevona! 

Projectbezieler: Paul Cleeren

TEVONA
De Borggraaf
Borggraverijstraat 5
B 3500 HASSELT
T 011 211766

www.tevona.be

[download verslag bezoek 21 september 2015 - J. Scheepers, Tevona]
[download verslag bezoek 21 september 2015 - P. Cleeren, RcHH]
[download brochure Tevona]

De Berk

De Berk is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor: jongens en meisjes van 2,5 tot 13 jaar voor normaal begaafde kinderen met leerstoornissen, al dan niet beperkt tot één of enkele leergebieden (dyslexie,  dyscalculie, ...); kleuters en lagereschoolkinderen met matige tot ernstige mentale handicap; kinderen die een grote achterstand hebben op gebied van spreken zelfredzaamheid, sociaal contact ... ; kinderen met een lichte mentale handicap, waarbij de leermoeilijkheden moeten worden toegeschreven aan hun beperkte intellectuele capaciteiten die volstrekt niet meekunnen in het basisonderwijs.

In 2014 kocht Rotaryclub Hasselt-Herckenrode 10 iPads aan voor educatieve doeleinden en in 2015 kochten de club een i3 touch screen aan.

Projectbezieler: Antoine Dupon

School DE BERK
Kloosterbeekstraat 7
3500 HASSELT
T 011 229893

www.deberk.be

OVERZICHT SINDS 2015

OVERZICHT VAN GESTEUNDE  "GOEDE DOELEN"

2015-2016

Sponsoring vakkundig balanceren

GVBBO De Berk vzw

G-Karate vzw - sponsoring matten

RC Houthalen Midden Limburg - deelname golftornooi

TEVONA - vergadering + sponsoring

Cheque 'Gouverneur' Foundation D1630

Cheque 'Gouverneur' Polio Plus

Volkstehuis Mosselsouper 19-10-2015

Sponsoring vakkundig balanceren

20 kaarten concert Rotaryclub Hasselt

Vokstehuis - Sponsoring rolstoelramp

Menno's droom vzw 

2016-2017

Sponsoring vakkundig balanceren

Tele-Onthaal Limburg

Shelterbox naar aanleiding aardbeving Italië

Opus III vzw

Buitenlandse overschrijving Rotaryclub Richmond Sunset - Global Grant 'Life in China'

Bertand Janssen - 25 inkomkaarten 'The Beauty and the Beast'

Don Basco Techn Inst - Publieksprijs Vakkundig Balanceren

To Walk again - Steun vanwege Veerle Stinckens

Move all the way 

Child Help International - Steun aanleiding dr. Ph. Gillis

Truyen Dominique - Lidia Gallucci - Biking and Outdoor Adventure

2017-2018

TEVONA - Bestelbon VandenBorre

Volkstehuis: Mosselen - 23 personen

Volkstehuis: aanvullende gift

Rotary Int. - Cheque gouverneur

Rotary Int. - Polio +

Koning Boudewijnstichting: Jessa Fonds 

Rotary: NVSG-ANAH

Rotary: Ziekenhuis zonder grenzen

Limburg United on Wheels - rolstoel

MS-liga: Sporten voor MS

Voedselbank Limburg

Bertrand Janssen: 'Hoofdzaak er is hoop'

Paul Hegge: 'Goed doel Pakistan'

vzw kleine Prins 'steun n.a.v. lezing Herman Van Rompuy

Truyen Dominique - Kamp Finland Lidia

2018-2019

Menno's Droom

Rotary Int. - Cheque gouverneur

Rotary Int. - Polio +

Rotary: NVSG-ANAH

Rotary: Ziekenhuis zonder grenzen

vzw Herkenrode - project Arktos

Kerstmaaltijden

Scholengroep - sneeuwklas Kimberley Broeders

Volkstehuis

Hasselt Servicefonds

Universiteitsfonds UHasselt

Mobile School Group

Tevona

Drie Giraffen

Hoofdzaak er is hoop

VZW Herkenrode (bier voor Levensloop)

Project 8008 - Sponsoring FKTF

Voedselbank Limburg

2019-2020

Rotary International - cheque gouverneur

Rotary International - District - Polio+

kostennota Herkenrode - project Krachtmolen van Arktos vzw

Aankoop 10 wijnpaketten ten voordele van Polio+

NVSG-ANAH

Ziekenhuis zonder grenzen

Volkstehuis - gift n.a.v. Mosselenssouper

Kerstmaaltijden

Cake's Warmste Week - JEP

Project Monitoratwork

Ontspanningsruimte Jessa (Covid-19)

SLP Wedderwill Trust

Hamlet: kortfilm

Rc Diest - Faute Nacht

2020-2021 (SARS-CoV-2 jaar I)

Kerstmaaltijden

Stop Parkinson Walk

Rotary Foundation

Potary Polio +

Vayamundo

Organum vzw (Bach Academie)

SLP Wedderwill Trust

2021-2022 (SARS-CoV-2 jaar 2)

Homie vzw

Bijdrage van private sponsoring extra kosten Rescue Caravan

District Grant voor Homie vzw

Voedselbank Limburg

Rotary Foundation

Potary Polio +

NVSG-ANAH

Ziekenhuis zonder grenzen

Kerstmaaltijden

Ter Heide

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende beperkingen.  Ter Heide is een warme thuis voor haar bijzondere bewoners en is tevens een waardevolle plek voor al haar medewerkers.

In 2014 schonk Rotaryclub Hasselt-Herckenrode de opbrengst van het Golftornooi en financierde hiermee een rolstoelfiets met elektrische hulpmotor.

Projectbezieler: Frank Liebens

Ter Heide vzw
Jacob Lenaertsstraat 33
3520 ZONHOVEN
T 011 819400

www.terheide.be

Vakkundig Balanceren

Hasselt 31 mei 2016. In aanwezigheid van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits, werd het project “Vakkundig balanceren” voorgesteld. Alle scholen van het technisch  en beroepsonderwijs uit de drie netten in Limburg kregen de uitnodiging met een groep leerlingen een of meerdere mobiles te ontwerpen en te realiseren en ze in de Kruiden- en Inspiratietuin van de abdijsite Herkenrode tentoon te stellen. Wim Van Lishout, voorzitter Herkenrode vzw: “ Onze vzw is een vrijwilligersorganisatie die initiatieven neemt om de uitstraling en de aantrekkingskracht van de abdijsite Herkenrode te bevorderen. In het project Vakkundig balanceren is hieraan een tweede doelstelling gekoppeld: het imago bevorderen van het technisch en beroepsonderwijs in Limburg als onderwijs van de eerste keuze. We zijn blij dat we samen met de Rotaryclub Hasselt- Herckenrode en met steun van het Provinciebestuur, de Stad Hasselt en de Abdijsite Herkenrode erin geslaagd zijn dit project te realiseren”. Voorzitter van de Abdijsite Herkenrode en schepen van onderwijs en toerisme, Karolien Mondelaers, vult aan: “Met dit knappe project krijgt de Abdijsite er tot eind volgend seizoen een publiekstrekker bij in de kruiden- en inspiratietuin. Bovendien sluit dit project perfect aan bij het kader van de site nl; een groot natuurgebied, een kunstzinnige tuinaanleg en een plek die uitnodigt om tot rust te komen en te genieten. Steeds meer scholen brengen een bezoek aan de site en met dit project hebben we een extra troef in ons aanbod, mobiles gemaakt door leerlingen”.

PERSBERICHT INTEGRALE TEKST

BEKIJK VIDEO

ADO Icarus

ADO Icarus is een vzw met een belangrijke maatschappelijke opdracht en wordt financieel ondersteund en gecontroleerd door de overheid. De voorziening wil opereren als een sociale onderneming. Dit betekent dat zij uitgaan van een sociale roeping, inspiratie en missie, maar tegelijkertijd bedrijfsmatig en efficiënt trachten onze doelstellingen te bereiken. ADO Icarus wil een visie en strategie ontwikkelen waarbij zij naar de huidige ‘markt’ en naar de toekomst kijken. Men werkt nauw samen met alle betrokkenen van het werkveld:  gebruikers, medewerkers, andere aanbieders van ondersteuning, de overheid en andere financiële instanties.

Rotaryclub Hasselt-Herckenrode financierde de rolstoellift van de nieuwe minibus in 2014.

Projectbezieler: Tom Ceelen

Ado Icarus vzw
Kempische Steenweg 293 bus 8

3500 HASSELT (Corda Campus)

T 011 858485
www.ado-icarus.be

Hasselts Servicefonds

In het najaar van 1986 sloegen alle Hasseltse serviceclubs en het Stadsbestuur de handen in elkaar om gezamenlijk een benefitorganisatie op het getouw te zetten.  De respons was zo groot dat er spoedig besloten werd een fonds op te richten waaruit geput kon worden om individuele noden in eigen regio te lenigen.  Dit fonds wordt beheerd door de v.z.w. Hasselt Service Fonds opgericht op 17 december 1987.  Door de gezamenlijke inzet van alle Hasseltse serviceclubs kan het Hasselt Service Fonds over de nodige financiële middelen beschikken.

Het Hasselt Service Fonds heeft als doel steun te verlenen aan individuele personen of gezinnen die ernstige financiële problemen hebben en geen of onvoldoende beroep kunnen doen op bestaande instellingen of wettelijke voorzieningen en zo door de mazen van het sociale net dreigen te vallen.  Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de betrokkenen in Hasselt gedomicilieerd zijn. Het Fonds heeft dus niet de bedoeling in de plaats te treden van bestaande instellingen of voorzieningen.  De aard van de hulpverlening wordt aangepast aan ieders situatie en kan verschillende vormen aannemen zoals: financiële steun, materiële tussenkomst, advies of doorverwijzing, renteloze lening, etc..

Koen Stas en Jean-Marie Cambier vertegenwoordigen onze club in het Hasselts Servicefonds.

www.hasseltservicefonds.be

Hibbot

Rotary Club Hasselt-Herckenrode schenkt prototypes van een Hibbot gangrobot voor CP-patiëntjes aan revalidartiecentra Sint Gerardus en Pellenberg

Rotary Club Hasselt Herckenrode wilde voor zijn lustrumviering in een mooi innovatief project steunen met een sociale impact. Via het Innovatiecentrum Limburg kwamen we in contact met het jonge bedrijf Medical-Robots.  Ingenieur Dirk Wenmakers was, samen met kinesiste Ria Cuppers en bandagist Jos Seyler, een prototype aan het uitwerken om kinderen met cerebrale palsy (CP) beter te leren stappen. De HIBBOT ( Hip-Robot) werd geboren.

Cerebrale palsy (CP) is een niet progressieve aandoening van een hersenbeschadiging die optreedt in het eerste levensjaar bij 1 à 3 op de 1000 baby’s.

Dit betekent dat er zo’n 200 kinderen per jaar in België dergelijke hersenbeschadiging rond of na de geboorte oplopen en persisterende houdings- en bewegingsstoornissen zullen hebben. In een gradatie van 1 tot 5 ( ergste vorm) zullen 29% zich in de kinderjaren bevinden in het GMFCS klasse II, 8 % in klasse III en 15% in klasse IV, wat betekentdat ze in klasse III en IV hulpmiddelen nodig zullen blijven hebben om te stappen. Vooral jonge kinderen kunnen door intensieve therapie nog evolueren naar een betere klasse.  Met de klassieke hulpmiddelen zoals een Kaye-walker hebben ze de handen nodig om zich voort te helpen. Met de Hibbot kunnen de kinderen uiteindelijk met de handen vrij rondstappen terwijl er een valpreventie is voorzien en terwijl hun bekken wordt gestabiliseerd door korset en Hibbot i.v.p. door de therapeute. 

Om dit in wetenschappelijk in goede banen te leiden werden er door Rotary Club Hasselt-Herckenrode eerst drie prototypes geschonken aan het Universitair Centrum voor Orthopedie in Pellenberg. Hier worden onder leiding van prof. Molenaers en Ortibus vooral CP kinderen gerevalideerd na en ingreep t.h.v. de onderste ledematen ( multi-level).  Er worden op dit stadium zeer strikte inclusie criteria gehanteerd om deze jonge kinderen er mee te laten stappen.  In de toekomst zullen hopelijk ook andere kinderen en volwassenen kunnen profiteren van dit hulpmiddel, waarbij dan gedacht wordt aan andere oorzaken van spierzwakte of houdingscontrole.

De voordelen van de Hibbot bleken al snel: meer sociale vrijheiden participatie mogelijk; inzetbaar thuis en op school; kan meegroeien met patiëntje en een internationale interesse. De nadelen op dit moment zijn echter: dat de medewerking van een speciaal opgeleide kinesitherapeut is noodzakelijk, het intensief gebruik in therapieen implementatietijdens dagelijkse activiteiten van de patiënt (vb.op de speelplaats en tijdens bewegingslessen) wordt verwacht en dat het toestel is nog niet terug betaald.

Sint Gerardus te Diepenbeek

Na de zeer succesvolle resultaten in Pellenberg was het tijd om ook in eigen regio, in het Limburgse Sint Gerardus, een eerste Hibbot te schenken.

Wij blijven dit project volgen!

Projectbezielers: Carl Dierickx & Lawrence Silva

Persberichten

HET LAATSTE NIEUWS
LIMBURG ACTUEEL


 

Limburg United on Wheels

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de opbrengst van het golftoernooi van Rotary Club Hasselt-Herckenrode naar een goed doel. Dit jaar is dat een sportief project geworden: de aankoop van een rolstoel geschikt voor competitief mindervalidenbasketbal voor Hubo Limburg United On Wheels.

Het team is in eerste instantie een groep vrienden die op het plein een collectieve prestatie kan neerzetten.
Iedereen speelt voor en met elkaar, en dankzij de goede coaching zijn er mooie resultaten. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een hechte, enthousiaste groep. En om het verder bestaan te garanderen en te groeien zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe spelers en vrijwilligers om een handje toe te steken.

In 2015 konden we met trots aankondigen dat we vanaf het seizoen een samenwerking aangaan met Limburg United. Deze ploeg is een jaar ervoor opgericht en speelt mee in de hoogste klasse van het Belgische basketbal. In hun eerste seizoen gooiden ze al meteen hoge ogen in de competitie met een schitterende 4de plaats. Ze hebben net als ons grote ambities naar de volgende jaren toe.

Projectbezieler: Tom Ceelen

Limburg United on Wheels
Sportcomplex Herkules
Ursulinenstraat 1
3540 Herk-de-Stad
http://www.hubolimburgunitedonwheels.be/spelers/

PERSBERICHT