Sponsors

De ondersteunde projecten van de Rotaryclub Hasselt-Herckenrode zijn mogelijk dankzij de inzet van haar leden.  Uiteraard kunnen we niet zonder de noodzakelijke financiële en materiële steun van onze partners, die wij bij deze bijzonder erkentelijk zijn.  Elke keer weer mogen wij rekenen op gulle bijdragen op onze evenementen. In het bijzonder zijn we onze structurele sponsors erg erkentelijk: